Studenckie Naukowe Koło Terapeutów od początku swojego istnienia prężnie działa, nie tylko na Wydziale Pedagogicznym.
Do stałych przedsięwzięć Koła należą między innymi:

  • Współorganizacja, wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, „Wampiriady” – akcji mającej na celu popularyzowanie krwiodawstwa wśród studentów;
  • Organizacja spotkań z cyklu „Wieczór z Profesjonalistą”;
  • Współorganizacja, wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Społecznym Instytutem Filmowym i Wydziałem Pedagogicznym, Objazdowego Festiwalu Filmowego "WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie.

 

Członkowie Koła biorą czynny udział w życiu studenckim, uczestnicząc
w warsztatach,szkoleniach, panelach dyskusyjnych i konferencjach organizowanych na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza.


Obecnie trwają prace nad:

  • Zorganizowaniem wyjazdu naukowego, którego celem będzie włączenie się do planowanych przez patronujący nam Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej oraz działający przy nim Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, badań jakościowych poświęconych problematyce wielokulturowości z perspektywy analizy transakcyjnej. Zadaniem SNKT będzie tu włączenie się do badań przeprowadzanych w terenie, w środowiskach, w których można obserwować życie na styku wielu różnych kultur i tradycji.
  • Zorganizowaniem 12. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w Filmie.
  • Zorganizowaniem szkolenia z p.Tomaszem Świtkiem, dotyczącego Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.