gru 13, 2015

Włodzimierz Światek – wykład i warsztat


 W dniu 7 grudnia gościem Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz Studenckiego Naukowego Koła Terapeutów był Włodzimierz Światek. Znany psycholog, psychoterapeuta, trener coach i facylitator.

Włodzimierz Świątek

 

Kategoria: news
Napisał: snkt

 Spotkanie otworzył wykład „Czy komunikacja musi być trudna?” Prelegent wykorzystując prezentację i sceny filmowe przedstawił najbardziej istotne bariery i trudności jakie mają miejsce między ludźmi w procesie komunikacji.

 W części o charakterze warsztatowym Włodzimierz Świątek wykorzystał znany w analizie transakcyjnej Trójkąt Dramatyczny Stephena Karpmana po to, aby na konkretnych przykładach ukazać uwikłania oraz sposoby przeciwdziałania tego rodzaju pułapkom i grom w relacjach interpersonalnych.

 Temat warsztatu „Lider w niewoli Trójkąta Dramatycznego” będzie też wiodącym artykułem w kolejnym numerze „Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”.

 Tych wszystkich, którym nie udało się uczestniczyć we wspomnianym warsztacie zachęcamy zatem do przeczytania tego interesującego opracowania.

Słuchacze wykładu

Słuchacze wykładu

 

Wykład - pokaz filmu

Wykład ilustrowany był przykładami filmowymi

 

Warsztat poświęcony Trójkątowi Dramatycznemu

Warsztat poświęcony trójkątowi dramatycznemu