Jesteś tutaj: Start / Pracownicy

Pracownicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prof dr hab. Jarosław Jagieła - kierownik Zakładu oraz Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

 

dr hab. prof. AJD Izabela Krasiejko (Dyrektor Instytutu Pedagogiki)

dr habilitowana, badaczka asystentury rodziny i autorka licznych prac naukowych na ten temat, m.in. monografii Metodyka działania asystenta rodziny (Wyd. Naukowe Śląsk), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji (Wyd. Edukacyjne Akapit). Członek Rady Merytorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi implementację Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującego do praktyki asystentów rodziny, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorów sądowych.  

 

dr hab. prof. AJD Ewa Wysocka

 

dr Dorota Gębuś

dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Zainteresowania naukowe: socjologia rodziny, pedagogika twórczości w ujęciu teoretycznym i praktycznym, komunikacja interpersonalna, techniki pracy umysłowej, edukacyjna analiza transakcyjna

 

dr Zbigniew Łęski  

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania naukowe - technologia kształcenia, edukacja medialna, pedagogiczne aspekty technologii informacyjnej.

 

dr Zbigniew Wieczorek (Prodziekan ds Studenckich Wydziału Pedagogicznego AJD)

dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna w ujęciu teoretycznym i praktycznym (treningi interpersonalne, trening asertywności, elementy psychoterapii itp.)

 

dr Anna Pierzchała  

dr nauk humanistycznych, pedagog, certyfikowany terapeuta pedagogiczny. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego, a także podyplomowe studia terapii pedagogicznej. W swojej rozprawie doktorskiej analizowała zjawisko pasywności szkolnej w zgodzie z założeniami analizy transakcyjnej. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania, a także możliwości wykorzystywania koncepcji analizy transakcyjnej w pedagogice. Autorka programu Uniwersytet Małego Profesora.

 

dr Adrianna Sarnat-Ciastko

dr nauk humanistycznych, pedagog, politolog. Ukończyła studia o specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna oraz politologia. Organizator konferencji ogólnopolskich dotyczących rynku pracy, migracji zarobkowej oraz Kresów Wschodnich w świadomości współczesnych Polaków. Uczestnik licznych ogólnokrajowych sympozjów naukowych. Obecnie w zakresie jej zainteresowań znajduje się edukacyjny wymiar analizy transakcyjnej oraz tutoring.